Nieuwe gedragscode voor Kamerleden: denk ook aan de indruk die je wekt

De Tweede Kamer scherpt de eigen integriteitsregels aan. Kamerleden dienen zich bij het aannemen van giften voortaan niet alleen af te vragen of zij zich schuldig maken aan belangenverstrengeling, maar ook of zij die indruk kunnen wekken op de buitenwereld. En wie zich misdraagt in een Kamerdebat, kan voortaan voor de rest van de dag worden geschorst.
Lees volledig artikel…
      

Afgelopen 24 uur2 keer gelezen.