Wybren van Haga zegeviert: mag woning van bejaarde huurder in Haarlem ontruimen

Wybren van Haga, het Tweede Kamerlid dat onlangs uit de VVD-fractie werd gezet, mag een huurwoning in een Haarlems hofje ontruimen. De kortgedingrechter in Haarlem oordeelde dat Van Haga tijdig de huurovereenkomst heeft opgezegd en dat die daarom per 31 augustus is beëindigd.

De huurder had aangevoerd dat de beheerder van het hofje telefonisch had ingestemd met een verlenging van de huur. Hij vond het onredelijk dat hij, ondanks zijn hoge leeftijd, op straat zou komen te staan. Volgens de rechter kan de huurder die telefonische toezeggingen echter niet bewijzen. De man moet de woning binnen acht dagen verlaten.

De VVD-fractie stuurde
Lees volledig artikel…
      

Afgelopen 24 uur12 keer gelezen.